Hundewiese Hamburg Baurstraße: 53.560642, 9.902935